UniGripper standardowy

Techvitas Polska Sp. z o.o.

Opcje i dostosowania

Opcje Systemu Modułów Standardowych, np. ruchome dodatki funkcyjne, jak również przegląd możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb.

Płyta dodatków funkcyjnych

Ruchoma przystawka jest popularnym akcesorium dostępnym dla wszystkich chwytaków SMS 80 i SMS 120. Pływająca płyta zawieszania chwytaka składa się z czterech wsporników, wzdłuż których płyta ta może się przesuwać w górę i w dół.

Pływająca płyta umożliwia jednostce SMS ruch pionowy względem robota, suwnicy lub podobnego urządzenia, do którego jest mocowana. Oznacza to, że ustawienie chwytaka SMS może być dopasowane do podnoszonego obiektu, nawet jeśli obiekt ten nie jest ustawiony w linii prostopadłej do urządzenia na którym znajduje się chwytak. Przystawka pływająca pomaga również uzyskać dobrą siłę docisku maty ssącej przed załączeniem podciśnienia w celu podniesienia detalu.

Ruchoma płyta zawieszenia chwytaka jest wyposażona w cztery uchwyty czujników. Jeśli uchwyty są uzbrojone w czujniki, dają one sygnał kiedy chwytak jest prawidłowo umieszczony na obiekcie i tym samym wskazują moment aktywacji podciśnienia.

Dane techniczne

Ordering Article Numbers SMS 120/X/15.20 120/X/20 SMS 120/X/30 SMS 80/X/15.20, 80/X/20 SMS 80/X/30
SMS długość: 200mm 340 341 209 340 341 208 340 341 230 340 341 229
SMS długość: 300mm 340 341 205 340 341 205 340 341 228 340 341 227
SMS długość: 400, 600, 1000, 1200 and 1400mm 340 341 201 340 341 200 340 341 226 340 341 225
SMS długość: 800mm 340 341 203 340 341 202 340 341 232 340 341 231

 

Czujniki

Chwytaki SMS 120 i SMS 80 są standardowo wyposażone w analogowe czujniki podciśnienia. Opcjonalnie mogą zostać wyposażone w czujniki podciśnienia z cyfrowym wyświetlaczem i wyjściem.

Płyta pływająca może być wyposażona w czujniki służące do detekcji umieszczeniachwytaka na produkcie.

Cyfrowy przełącznik próżniowy Analogowy wakuometr Czujnik detekcyjny do płyty pływającej
340 346 620 340 346 610 340 341 207

 

Zawory pneumatyczne

Zawory pneumatyczne do sterowania przepływem sprężonego powietrza zasilającego chwytaki z eżektorami. Zawór 5/3 umożliwia wykorzystanie sprężonego powietrza zarówno do wytwarzania podciśnienia, przedmuchujak i wyłączenia zasilania.

Obydwie wielkości zaworów poniżej to zawory 5/3, normalnie zamknięte (z zamkniętą pozycją środkową), 24V DC, ze złączem DIN.

Mały zawór Duży zawór
1 zawór jest zalecany do chwytaków o zużyciu powietrza do 630 Nl/min. 1 zawór jest zalecany do chwytaków o zużyciu powietrza do 1365 Nl/min.
340 346 640 340 346 641

 

Dostosowania konfiguracji

Standardowy System Modułowy jest otwarty na wiele rodzajów modyfikacji, które mogą być potrzebne do uzyskania właściwej funkcjonalności chwytaka SMS. Szybkie i efektywne dostosowywanie do potrzeb klienta jest podstawową zasadą UniGripper, a możliwości dostosowywania obejmują zarówno drobne zmiany w konstrukcjimat ssących, modyfikacje profilu SMS, aż po systemy podnoszenia integrujące wiele chwytaków SMS. Poniżej przedstawiamy najczęstsze modyfikacje, które zostały opisane pod kątem stopnia dostosowania konfiguracji do indywidualnych wymagań. Skontaktuj się z nami, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

 • Grubość maty ssącej
  Dla wszystkich chwytaków SMS, za wyjątkiem serii SMS Mini,standardowa grubość maty ssącej (pianki) wynosi 20 mm. W przypadku, gdy wysokość przenoszonych przedmiotów jest bardzo zróżnicowana, może być potrzebna grubsza pianka. W przypadku innych zastosowań najlepszym rozwiązaniem może okazać się pianka o grubości mniejszej niż 20 mm.
 • Materiał maty ssącej
  Fabrycznie chwytak SMS jest wyposażony w wysokiej jakości piankę uniwersalną. UniGripper oferuje jednak szeroki zakres materiałów pianek dla zróżnicowanych i specyficznych wymogów -począwszy od mat ssących o zwiększonej odporności na zużycie, aż po pianki do zastosowań w przemyśle spożywczym.
 • Budowa maty ssącej
  Po modyfikacji konstrukcji otworów ssących w macie ssącej (piance), chwytak SMS może zyskać nowe możliwości, takie jak przenoszenie pustych słoików, podnoszenie cieńszych lub mniejszych detali lub podnoszenie cięższych elementów.
 • Rozmiar nośnika pianki
  Poszerzenie płyty nośnej pianki umożliwia lepsze rozłożenie podciśnienia i może zwiększyć siłę nośną wywieraną na detalu.
 • Długość chwytaka
  Czasami standardowe długości chwytaków SMS nie są do końca optymalne. Długość chwytaka SMS można dostosować w dowolnym przedziale między 30 a 6000 mm.
 • Konfiguracja zaworów
  Standardowa konfiguracja zaworów dostępna dla chwytaków SMS daje dobre możliwości dla prawie każdego scenariusza. Czasami jednak inne konfiguracje mogą okazać się bardziej korzystne.